Koffie- en theeprijzen

Door de huidige crisissen is o.a. ook de prijs van koffie en thee gestegen. Dit zal voor de meeste mensen geen nieuws zijn maar vinden wij het goed om er nog even op in te gaan. De prijsstijging in de voedingsbranche is ongekend. 

Het is met lood in onze schoenen dat wij de prijzen van koffie en thee hebben moeten verhogen. Er zijn bedrijven die door de hogere prijzen ook meer winst maken. Dat vinden wij jammer en is voor ons zeker niet van toepassing. Ook wij leveren in zoals iedereen momenteel. Wij willen redelijke prijs blijven vragen voor onze producten.

Doordat wij een klein bedrijf zijn, zonder personeel, hebben wij lage kosten en kunnen wij scherp onze koffie in de markt zetten. Waar veel Specialty Coffee bij bedrijven al tussen 8-10 euro schommelt, kunnen wij voor de meeste koffiesoorten nog tussen 6 en 8 euro per 250 gram blijven. 
Wij geven bovendien nog een aantrekkelijke korting tot 20% bij afname van 10 kilogram koffiebonen. Daarmee kost een kilo Premium Espresso 22,37 en dat is maar € 5,59 per 250 gram.
Koffiebonen in kiloverpakkingen zijn prima houdbaar.

Oorzaken

Om de hogere koffie- en thee prijzen te verklaren noemen wij nog de belangrijkste aspecten in de huidige markt.

1. De gasprijzen

Koffie wordt gebrand in branders die met gas gestookt worden. De gestegen gasprijs werkt door in de prijs van de koffiebonen.

2. De verpakking

Verpakking wordt steeds prijziger door hogere grondstofprijzen en productiekosten. Ook hier speelt de energieprijs een rol.

3. De dollar

De groene koffiebonen en veel theesoorten worden op de wereldmarkt verhandeld in dollars. De koers van de euro ten opzicht van de dollar is gedaald. Kon je vroeger voor 1 euro nog meer dan 1 dollar inkopen, is 1 euro nu nagenoeg evenveel waard als 1 dollar. Met andere woorden: koffie en thee moet duurder worden ingekocht.

4. Het klimaat

De veranderende klimatologische omstandigheden zorgen ook in de koffielanden (landen rond de evenaar) voor problemen met de teelt van allerlei gewassen. Meer regenval, meer droogte, hogere temperaturen, extremer weer. Het zijn nieuwe omstandigheden waar koffieboeren mee te maken krijgen.
Oogsten vallen dus tegen en waar schaarste ontstaat, stijgen de prijzen.

5. Veranderende vraag

Ook door een grotere vraag ontstaat schaarste: in opkomende economieën, zoals China, wordt steeds meer koffie gedronken. In landen waar de welvaart de afgelopen jaren is gestegen is vaak ook een snellere verstedelijking waar mensen een andere leefstijl aannemen en ook met koffie in aanraking komen.

 

6. Naweeën van de Corona pandemie

In vooral de theemarkt zijn de gevolgen van Covid-19 nog zichtbaar. In de logistieke keten blijven er haperingen, waardoor transport duurder is. En zolang grote steden in China nog steeds helemaal op slot gaan bij enkele besmettingen, heeft dit ook gevolgen voor de hele economie. China is nog steeds theeproducent no.1 voor de specialty theemarkt dus dat merken wij in de prijzen.